Op de toneelvloer iets of iemand anders spelen is niet alleen leuk, maar kan ook leerzaam zijn. Drama kan een middel zijn om moeilijkheden op sociaal gebied te onderkennen, accepteren, verminderen of zelfs op te heffen. Op een speelse manier geef ik kinderen inzicht in hun gedrag en laat ik ze nieuw gedrag oefenen.

Wat bied ik zoal aan?

  • klassikale lessen waarin gewerkt wordt aan groepsdynamica
  • begeleiding van kinderen en jongeren, individueel of in een groepje, waarin gewerkt wordt aan het verbeteren van emotieregulatie, zelfbeeld en zelfvertrouwen en/of sociale vaardigheden

Interesse? Neem vrijblijvend contact met mij op.